Over mij

Ik bied individuele therapie aan voor volwassene alsook relatietherapie als zelfstandig gevestigde psychotherapeute in bijberoep.

In hoofdberoep ben ik ruim 20 jaar werkzaam als psychotherapeut in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

In 2001 behaalde ik het diploma agogische bijscholing in de orthopedagogie, afdeling gezinsbegeleiding.

Geboeid door menselijke interactie en de impact van relaties volgde ik de driejarige opleiding tot systeem-therapeute, waarbij de nadruk sterk ligt op wederzijds beïnvloeding en verbinding. Systeemtherapie wordt zowel toegepast m.b.t. individuele problemen als relationele problemen.

Verder blijf ik me continu bijscholen via opleidingsdagen, literatuur en intervisie. Recentelijk volgde ik een tweedaagse opleiding in narratieve gesprekstechnieken.

  1. Ik ben erkend lid van de Belgische vereniging voor relatie- en gezinstherapie (BVRGS)  en  beschik over een erkend diploma. Sedert 1/9/16 is het uitvoeren van psychotherapie wettelijk geregeld en beschermd en mogen enkel hulpverleners met een erkend psychotherapie diploma dit uitoefenen.